.
Biết tỏ cùng ai
Biết tỏ cùng ai
xiangyun


nguenphanan thân. Nghe bạn nói, mình hiểu được tâm trạng của bạn bởi gia đình mình cũng có trường hợp như gia đình bạn. HS nhà mình cũng complete và đang chờ giấy PV, mà ba mình cũng hút thuốc hoài ah, mẹ mình thấy vậy cũng cằn nhằn ba, nhưng đúng như AC trong diễn đàn nói, khi người ta hút thuốc là lúc ngta có nhiều tâm sự đấy. Trong gia đình, mọi người nên lắng nghe cùng nhau, nếu có lúc thích hợp, bạn hãy cùng nói chuyện với ba bạn xem, rồi cũng khuyên mẹ bạn nữa. Nhà bạn là cậu bạn bảo lãnh, nhà mình cũng bên ngoại bảo lãnh, có lẽ ba bạn đang lo lắng về cuộc sống bên Mỹ sống tới nên mới hút thuốc đó. Có lần mình ngồi nói chuyện với ba, ba mình đã nói với mình như thế này nè "hok biết khi qua Mỹ ba sẽ làm gì, nền văn hoá thì khác xa, tiếng Anh cũng hok biết, ông bà nội ở lại hok ai lo (ba mình la con trưởng)..." Như vậy đấy ban. Đây là lúc mọi người trong gia đình nên đoàn kết và quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Bạn thử ngồi lại nói chuyện với ba và mẹ bạn xem, có lẽ sau cuộc nói chuyện này, bba mẹ bạn sẽ vui vẻ trở lại đó.

Chúc gia đình bạn luôn vui vẻ nhé !!!

88875 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image